สร้าง WordPress Plugins ใช้เองก็ได้ ขายก็ยิ่งดี

คอร์สสร้าง WordPress Plugins ใช้เองก็ได้ ขายก็ยิ่งดี เป็นคอร์สที่จะสอนถึงวิธีการสร้างปลั๊กอินเวิร์ดเพรสอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเว็บไซต์ของเรา โดยมีเนื้อหาเริ่มต้นตั้งแต่การสร้าง Header Requirement โครงสร้างปลั๊กอิน Architecture, Boilerplate Template ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็น ทั้งในส่วนของ Hook, Privacy, Administration Menus, Shortcodes, Settings, Metadata, Custom Post Types, Users, HTTP API, JavaScript Ajax & jQuery, Cron, I18n และในส่วนของ Security ซึ่งคอร์สนี้จะสอนสร้างปลั๊กอินจริงจำนวน 2 ปลั๊กอินอีกด้วย หากท่านมีข้อสงสัยในการเรียนก็สามารถสอบถามได้ผ่านทาง Themevilles.com

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
– ผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจหลักการสร้าง WordPress Plugins อย่างเป็นระบบ
– ร่างปลั๊กอินจากตัวอย่างที่ทำให้อย่างน้อย 2 ปลั๊กอิน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
– ผู้เรียนและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างปลั๊กอินใช้งาน
– นักพัฒนาที่อยากจะมีปลั๊กอินที่แก้ไขปัญหาของตัวเอง
– นิสิต นักศึกษา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
– 
มีพื้นฐานทางด้านการใช้งาน WordPress และ Plugins มาก่อน
– มีพื้นฐานโค๊ดในส่วน HTML, CSS, JQuery มาบ้าง

อ่านต่อ

บทนำ

แนะนำเครื่องมือที่ใช

พื้นฐานปลั๊กอิน

สร้างปลั๊กอิน Content Toggler

สร้างปลั๊กอิน Slider

Privacy

HTTP API, JavaScript, JQuery, AJAX and Heartbeat

WP Cron และ Internationalization

Plugin Directory And Developer Tools

บทสรุปส่งท้ายและติดต่อสอบถาม