เพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins

คอร์สเพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins นี้เป็นคอร์สที่รวบรวมนำเอาปลั๊กอินของ WordPress ที่มีผู้ใช้งานบ่อยๆ นำมาแนะนำถึงวิธีการใช้งานของปลั๊กอินแต่ละปลั๊กอิน โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มได้หลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มการจัดการบทความพวก Page Builder ต่างๆ เช่น Elementor Page Builder, Page Builder by Site Orgin, และ Visual Composer ในกลุ่มของ Slider ได้แก่ Meta Slider และ Layer Slider WP กลุ่มการจัดการในส่วนของเนื้อหา ได้แก่ TinyMCE Advanced, Seed Fonts การจัดการในส่วนของการติดต่อได้แก่ Contact Form 7, ป้องกันด้วย Akismet AntiSpam กลุ่มปลั๊กอินสามัญประจำบ้าน ได้แก่ Regnerate Thumbnails, และ Redirection, รวมไปถึงกลุ่มการจัดการพวก Search Engine Optimization ได้แก่ Yoast SEO และการจัดการเว็บสองภาษาได้แก่ Polylang และ Local Translated

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งการใช้ปลั๊กอิน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานปลั๊กอินได้อย่างถูกต้อง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

ผู้เรียนและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างเว็บไซต์

นิสิต นักศึกษา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานของการติดตั้งเว็บไซต์ WordPress เบื้องต้น หรือ

ผู้เรียนจะต้องผ่านคอร์สการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จาก 0 จนมีเว็บไซต์

อ่านต่อ

บทนำ

 ข้อมูลทั่วไป การติดตั้งปลั๊กอิน และประเภทของปลั๊กอิน

ปลั๊กอินการจัดการบทความ

ปลั๊กอินสไลเดอร์ (Slider Plugins)

ปลั๊กอินช่วยเขียนบทความ

ปลั๊กอินฟอร์มและการป้องกันสแปม 

ปลั๊กอินสามัญประจำบ้าน

ปลั๊กอิน SEO

ปลั๊กอินสองภาษา

สรุปและติดต่อสอบถาม