โมดิฟาย WordPress Theme อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

คอร์สออนไลน์นี้จะพูดถึงการปรับแต่งหรือโมดิฟายธีมเวิร์ดเพรส (Modify WordPress Theme) ด้วยวิธีการใช้ Child Theme เป็นหลัก เนื้อหาจะอธิบายตั้งแต่การสร้าง Child Theme สำหรับธีม WordPress ของเรา วิธีการดูและใช้งานไฟล์ต่างๆ การสร้างฟังก์ชั่นใน Child Theme ได้แก่ ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับ Theme feature, Custom post type, Menu, Widgets, Shortcode, Image, Javascripts และ Stylesheets ในคอร์สนี้ยังพูดถึงการปรับแต่งในส่วนของ WooCommerce อีกด้วย ได้แก่ การใช้ Hook ใน WooCommerce การเรียกใช้ WooCommerce Functions นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงในส่วนของการใช้ปลั๊กอินเข้ามาช่วยในการโมธีมของเรา เช่น ปลั๊กอิน Advance Custom Fields, Code Snippets เป็นต้น
พิเศษ เรายังเพิ่มเนื้อหาการปรับแต่งในส่วนของการเพิ่ม Fields เพื่อใช้งานในส่วนของ Product Data ของ WooCommerce ในคอร์สนี้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข WordPress Theme และ WooCommerce อย่างเป็นระบบ
2. ได้ทักษะความรู้ในโครงสร้างของธีมเวิร์ดเพรส
3. มีความรู้ในการเขียนโค๊ดเพิ่มขึ้น
4. ได้รู้ถึงเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ไขธีมเวิร์ดเพรส

ใครควรเรียนคอร์สนี้
– ผู้ที่สนใจศึกษาวิธีการแก้ไขโค๊ดธีมเวิร์ดเพรส (Modify WordPress Theme)
– ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ WordPress และ WooCommerce พื้นฐานแล้ว
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– นิสิต นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโค๊ด

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ต้องมีความรู้พื้นฐาน WordPress และ WooCommerce มาบ้าง
ต้องมีความรู้พื้นฐาน HTML, PHP, CSS และ jQuery มาบ้าง

อ่านต่อ

บทนำ

แนะนำเครื่องมือ

Child Theme

WooCommerce

Plugins

ตอนพิเศษ

สรุปส่งท้าย

ติดต่อสอบถาม