สร้างร้านค้าออนไลน์ ด้วย WooCommerce

คอร์สออนไลน์ สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce นี้ จะสอน WooCommerce อย่างละเอียดและเจาะลึกครอบคลุมทุกการใช้งานของ Woocommerce ซึ่งเป็นปลั๊กอินของ WordPress (เวิร์ดเพรส) ตั้งแต่การติดตั้งจนถึงการใช้งาน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสินค้า ประเภทของสินค้า Simple Product, Grouped Product, Variable Product, External/Affiliate Product ได้เรียนรู้วิธีการตั้งค่าราคา โปรโมชั่น การขนส่ง ช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร เช็ค การเรียกเก็บเงินปลายทาง เพย์พอล (Paypal) และโอมิเซะ (Omise)
นอกจากนี้ จะไปเรียนรู้วิธีการดูรายงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Woocommerce และอื่นๆ อีกมากมาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

– จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์และการตั้งค่าต่างๆ
– เมื่อจบคอร์สจะสามารถสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างน้อย 1 เว็บไซต์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

– เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs Enterprise)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ต้องมีพื้นฐานเวิร์ดเพรสมาก่อน หรือผ่านคอร์สสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เริ่มต้นจาก 0 จนมีเว็บไซต์

อ่านต่อ

แนะนำคอร์ส

ก่อนเริ่มสร้างร้านค้าและการติดตั้ง WooCommerce

การสร้างสินค้าและประเภทสินค้า

หมวดหมู่ ป้ายกำกับ คุณลักษณะและหน้าหลัก

วิตเจ็ตและเมนู

WooCommerce

คูปอง (Coupon)

รายงานการสั่งซื้อ (Reports)

การตั้งค่า (Settings) ใน WooCommerce

การขนส่ง (Shipping)

การเรียกเก็บเงิน (Checkout)

Account

API

สถานะระบบ

ส่วนขยาย (Extensions)

การตั้งค่าทั่วไปและเพอร์มาลิงก์ (General Settings and Permalinks)

ธีมและปลั๊กอิน (Themes and Plugins)

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

บทสรุปส่งท้าย

ติดต่อสอบถาม