สอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ฉบับเร่งรัด

สอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ฉบับเร่งรัดคอร์สนี้ เป็นคอร์สออนไลน์ที่จะสอนถึงการทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถมีเว็บไซต์ของตัวเอง โดยจะสอนถึงวิธีการติดตั้ง WordPress ธีมและปลั๊กอินไปบนโดเมนและโฮสติ้งจริง พร้อมแนะนำถึงวิธีการปรับแต่ง การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานรวมถึงการสร้างหน้าติดต่อเรา

คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs Enterprise) รวมไปถึงนิสิต นักศึกษาที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง โดยไม่มีความรู้พื้นฐานการทำเว็บไซต์ เนื้อหาหลักสูตร สำหรับเวิร์ดเพรสเวอร์ชั่น 5.3+ หรือเวอร์ชั่นปัจจุบัน

คอร์สนี้มีสนับสนุนการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือ Facebook Messenger และการช่วยเหลือทางไกล (Remote Support) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อ่านต่อ

บทนำ คอร์สสอนทำเว็บไซต์ WordPress ฉบับเร่งรัด

บทที่ 1 รู้จัก WordPress โดเมนและโฮสติ้ง

บทที่ 2 การติดตััง WordPress และ WordPress Dashboard

บทที่ 3 การติดตั้งธีมและลง Demo Content

บทที่ 4 การจัดการเรื่อง หน้า เมนู สไลเดอร์

วิธีการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ 

การตั้งค่าต่างๆ การจัดการผู้ใช้งาน เครื่องมือ และการทำ HTTPS 

ติดต่อสอบถาม