สร้าง WordPress Theme ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

คอร์สออนไลน์นี้จะพูดถึงการสร้างธีมเวิร์ดเพรส (WordPress Theme) ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งสร้างธีมได้สำเร็จ โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ โปรแกรมที่ใช้สร้างธีมของเรา วิธีการอ่านเอกสารของเวิร์ดเพรส (Theme Handbook) โครงสร้างของเว็บไซต์ ไฟล์โครงร่างพื้นฐาน ขั้นตอนการสร้างไฟล์พื้นฐาน การสร้างเมนู (Menus) การสร้างหน้าหลักและหน้าเทมเพลต รวมไปถึงหน้าหลักย่อย (Page & Page Template and Subpage) การสร้างข้อมูลสนับสนุนและหน้าบทความ (Meta Data, Featured Image, Excerpt, Archive, Single Page) ส่วนการค้นหา (Search and Search Form) การใช้ฟังก์ชั่น Get Template Part การสร้างรูปแบบบทความ (Post Format) แถบด้านข้าง (Sidebar) การสร้างหน้าแรก (Custom Homepage) วิธีการใช้งาน WP Query การสร้างหน้าผู้เขียนบทความ (Author) ส่วนแสดงความคิดเห็น (Comments) ปุ่มนำทาง (Navigations) การสร้างหน้า 404 Page การปรับแต่งด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Custom Fields, Metaboxes และ Theme Customizer การสร้าง Widgets และการสร้างระบบการจัดการต่างๆ เช่น Settings API, Option Page, Custom Post Type, Shortcode API, TinyMCE custom buttons, TGM Plugins, การแปลภาษาและการตรวจสอบข้อมูล (Translation and Data Validation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Security ของเวิร์ดเพรส การตรวจสอบโค๊ดของเรา ด้วย Theme Unit Test และ Theme Check และสุดท้ายคือ วิธีการนำธีมของเราไปใส่ไว้ใน WordPress.org และ Themeforest.net

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการสร้างและพัฒนาธีมเวิร์ดเพรสอย่างเป็นระบบ
2. ได้ทักษะความรู้ในโครงสร้างของธีมเวิร์ดเพรส
3. มีความรู้ในการเขียนโค๊ดเพิ่มขึ้น
4. ได้ธีมเวิร์ดเพรสอย่างน้อย 1 ธีม

ใครควรเรียนคอร์สนี้
– ผู้ที่สนใจศึกษาวิธีการเขียนธีมเวิร์ดเพรส (WordPress Theme)
– ผู้ที่ต้องการแก้ไขโค๊ดธีมสำเร็จรูปของตนเอง
– ผู้ที่สนใจจะสร้างธีมขาย
– นิสิต นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโค๊ด

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ต้องมีความรู้พื้นฐาน HTML, PHP, CSS และ jQuery มาบ้าง

อ่านต่อ

แนะนำคอร์ส

ธีมคืออะไร

โครงสร้างเว็บไซต์และเริ่มต้นสร้างธีมเวิร์ดเพรส

การสร้างเมนู (Menu)

หน้าหลัก (Pages)

บทความ (Posts)

Search

Get Template Part Function

Post Format

แถบด้านข้าง (Sidebar)

Custom Homepage

WP Query

ส่วนของผู้เขียน (Author)

ส่วนของการแสดงความคิดเห็น (Comments)

ปุ่มนำทาง (Navigation)

Custom Fields and Metaboxes

404 Page

Widgets

Theme Customizer

Setting API and Option Page

Custom Post Type and Shortcode API

TinyMCE

TGM Plugin Activation

Translation and Data Validation

การทดสอบธีม

การนำธีมไปใส่ใน WordPress.org หรือ Themeforest.net

สรุปเนื้อหาและติดต่อสอบถาม