เรียนรู้พื้นฐานกับเวิร์ดเพรสเบสิค (WORDPRESS BASICS)

฿250.00

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการใช้งานเวิร์ดเพรส (Wordpress) ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งคุณสามารถสร้างเวบไซต์ขึ้นมาได้ โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ เวิร์ดเพรส (Wordpress) คืออะไร ประเภทของเวิร์ดเพรส ทำไมเราต้องใช้เวิร์ดเพรสในการสร้างเวบไซต์ วิธีการติดตั้งโปรแกรมเขียนเวบไซต์ Sublime text การสร้างเซิฟเวอร์จำลอง Wamp Server การติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส (Wordpress) และวิธีการใช้งาน หลังจากนั้นเราจะแนะนำถึงวิธีการเขียนบทความ รูปแบบของบทความ เครื่องมือที่ใช้ การใช้สื่อต่างๆ และการจัดการความคิดเห็นของผู้อ่าน เรายังจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าของตาเวบไซต์ของคุณให้มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการใช้ปลั๊กอินที่สนับสนุนการทำงานหลากหลายรูปแบบ

ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line
หมวดหมู่:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการใช้งานเวิร์ดเพรส (WordPress) ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งคุณสามารถสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาได้ โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ เวิร์ดเพรส (WordPress) คืออะไร ประเภทของเวิร์ดเพรส ทำไมเราต้องใช้เวิร์ดเพรสในการสร้างเว็บไซต์ วิธีการติดตั้งโปรแกรมเขียนเว็บไซต์ Sublime text การสร้างเซิฟเวอร์จำลอง WampServer การติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส (WordPress) และวิธีการใช้งาน หลังจากนั้นเราจะแนะนำถึงวิธีการเขียนบทความ รูปแบบของบทความ เครื่องมือที่ใช้ การใช้สื่อต่างๆ และการจัดการความคิดเห็นของผู้อ่าน เรายังจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าของตาเวบไซต์ของคุณให้มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการใช้ปลั๊กอินที่สนับสนุนการทำงานหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียน WordPress มีความเข้าใจในเนื้อหามากที่สุด
หนังสือเล่มนี้จะใช้ธีมพื้นฐาน (Standard Theme) ที่มาจากเวบไซต์ WordPress.org ชื่อ Twenty sixteen เป็นหลักเครื่องมือที่ใช้งานจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐาน ในกรณีที่คุณใช้ธีมอื่นอาจจะมีบางเครื่องมือที่ไม่ได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้ คุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารเกี่ยวกับธีมของคุณด้วยตนเอง

 

ใครเหมาะสมกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเวบไซต์ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับเวิร์ดเพรส (WordPress)

 

สิ่งที่คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้

คุณจะได้ความรู้พื้นฐานในการสร้างเวบไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress) เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเวบไซต์ และวิธีการสร้างบทความ และมั่นใจได้เลยว่าความรู้พื้นฐานในหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณในการต่อยอดการสร้างเวบไซต์ได้ดีในอนาคต

 

สุดท้ายสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ สามารถดูได้ที่ การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

สอบถามผ่านทาง Line QR Code qr-code.png