บริการดูแลระบบเว็บไซต์

เรารับบริการในการดูแลรักษาเว็บไซต์ให้กับท่าน โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

  •  บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์, Chat, Remote Support
  •  บริการดูแลทั่วไป เช่น ติดตั้ง โอนย้าย WordPress และปลั๊กอิน
  •  แก้ปัญหาทั่วไป เช่น ปรับแต่ง WordPress เฉพาะจุดที่มีปัญหา
  •  แก้ปัญหาการ error จากโค้ด และไวรัส
  •  แก้ปัญหาจากการอัพเดท WordPress และปลั๊กอิน
  •  Backup เว็บไซต์

ท่านสามารถแจ้งความต้องการของท่านหรือแจ้งปัญหาของเว็บไซต์ได้ผ่านทางกล่องข้อความด้านข้างนี้

    Contact Us via Line QR code