คำแนะนำการลบข้อมูลผู้ใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานที่มีความประสงค์ในการลบข้อมูลผู้ใช้งานในเว็บไซต์ Themevilles.com ให้ทำการแจ้งความประสงค์ของท่านและอีเมล์ของท่านโดยทำการแจ้งผ่านอีเมล์มายัง worapong@themevilles.com ทางเราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวให้ทั้งหมดครับ

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำการลบข้อมูลของท่าน เราจะทำการส่งอีเมล์ไปยังท่านเพื่อขออนุมัติในการลบข้อมูลก่อนทำการลบครับ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นานกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีปัญหา เช่น มีการสแปมการสมัครสมาชิกเข้ามาและการเกิดปัญหากับเว็บไซต์ในกรณีต่างๆ ทางเราขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้าครับ

หากท่านมีข้อสงสัยทางสามารถติดต่อผ่านช่องทางหน้าติดต่อเรา


Contact Us via Line QR code