WordPress 4.9 มีอะไรใหม่บ้าง

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา WordPress ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่น WordPress 4.9 ให้ชื่อตามนักดนตรี Jazz ว่า Billy Tipton ซึ่งเวอร์ชั่นนี ...

WordPress 4.9 มีอะไรใหม่บ้าง อ่านต่อ