7 หลักสูตรคอร์สสอน WordPress ออนไลน์

ผมได้ สอน WordPress และ WooCommerce ออนไลน์ที่ Skilllane.com โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง (WordPress Basics to Advance) ซึ่งแต่ละคอร์สจะมีการพัฒนาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย ตรงกับเวอร์ชั่นของ WordPress เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้จริง มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้เลย สามารถสร้างเว็บไซต์ WordPress ได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญ (Zero to Hero) สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ แก้ไขปัญหา ของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักการของ WordPress โดยมีรายละเอียดของคอร์สแต่ละคอร์สไล่จากง่ายสุดไปยากสุดตามด้านล่าง หากใครสนใจคอร์สใดสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คอร์สแต่ละคอร์ส หรือ สอบถามมายังผมได้ที่หน้าติดต่อเราครับ

หมายเหตุ คอร์สทั้งหมดมีการสนับสนุนช่วยแก้ปัญหาแบบทางไกล (Remote Support) นะครับ

สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress v. 5 จาก 0 จนมีเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

คอร์สแรกนี้เป็นคอร์ส WordPress พื้นฐานซึ่งจะสอนตั้งแต่ทำความรู้จักกับ WordPress v. 5 (เวอร์ชั่นปัจจุบัน) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโปรแกรม WordPress.com และ WordPress.org วิธีการติดตั้งโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งาน เช่น Sublime Text 3, WAMP Server และ WordPress

คอร์สนี้ยังสอนเกี่ยวกับการสร้างบทความแรก การสร้างหน้าหลัก สื่อต่างๆ เช่น รูป วิดีโอ การเลือกธีมและปลั๊กอินพร้อมวิธีการใช้งาน การจัดการผู้ใช้งาน เครื่องมือต่างๆ และการตั้งค่าเวิร์ดเพรส

ท้ายสุดของคอร์สจะสอนถึงการสั่งซื้อโดเมนเนม โฮสติ้ง การอัปโหลดไฟล์ไปสู่เว็บจริง การติดตั้งโปรแกรม FileZilla และการปรับแต่งอื่นๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ

ลิงก์ของคอร์ส สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จาก 0 จนมีเว็บไซต์ (v.5.0)

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce ทำง่าย ขายคล่อง (ฉบับปรับปรุง)

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce
สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce

คอร์สที่สองนี้เป็นคอร์สสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce นี้ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นปลั๊กอินของ WordPress (เวิร์ดเพรส) ซึ่งจะทำการสอนตั้งแต่การติดตั้งปลั๊กอินนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการใช้งาน

สำหรับเนื้อหาภายใน ผมจะสอนให้รู้วิธีการสร้างสินค้า ประเภทของสินค้าต่างๆ ได้แก่ สินค้าทั่วไป (Simple Product) สินค้าแบบกลุ่ม (Grouped Product) สินค้าหลากหลาย (Variable Product) สินค้าภายนอก (External/Affiliate Product) สินค้าจำต้องไม่ได้ (Virtual Product) และสินค้าดาวน์โหลดได้ (Downloadable Product)

ผมจะสอนถึงวิธีการตั้งค่าราคา โปรโมชั่น การขนส่ง ช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร เช็ค การเรียกเก็บเงินปลายทาง เพย์พอล (PayPal) และโอมิเซะ (Omise)

นอกจากนี้ จะไปเรียนรู้วิธีการดูรายงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ WooCommerce

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • ต้องมีพื้นฐานเวิร์ดเพรสมาก่อนหรือผ่านคอร์สสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เริ่มต้นจาก 0 จนมีเว็บไซต์

ลิงก์ของคอร์ส สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce ทำง่าย ขายคล่อง

เพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins

เสริมพลังด้วย WordPress Plugins
เสริมพลังด้วย WordPress Plugins

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่สามที่แนะนำให้ศึกษานะครับ เป็นคอร์สเกี่ยวกับ WordPress Plugins ชื่อเพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins คอร์สนี้จะรวบรวมนำเอาปลั๊กอินของ WordPress ที่มีคนนำมาใช้งานบ่อยๆ มาแนะนำวิธีการใช้งานกัน ปลั๊กนี้กลุ่มนี้สามารถแยกเป็นกลุ่มๆ ได้หลายกลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มการจัดการบทความพวก Page Builder ต่างๆ เช่น Elementor Page Builder, Page Builder by Site Origin, และ Visual Composer
 2. กลุ่ม Slider ได้แก่Meta Slider และ Layer Slider WP
 3. กลุ่มการจัดการในส่วนของเนื้อหา ได้แก่ TinyMCE Advanced, Seed Fonts การจัดการในส่วนของการติดต่อได้แก่ Contact Form 7, ป้องกันด้วย Akismet AntiSpam
 4. กลุ่มปลั๊กอินสามัญประจำบ้าน ได้แก่ Regnerate Thumbnails, และ Redirection
 5. กลุ่มการจัดการพวก Search Engine Optimization ได้แก่ Yoast SEO และการจัดการเว็บสองภาษาได้แก่ Polylang และ Local Translated

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานของการติดตั้งเว็บไซต์ WordPress เบื้องต้น หรือ
 • ผู้เรียนจะต้องผ่านคอร์สการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จาก 0 จนมีเว็บไซต์

ลิงก์ของคอร์ส เพิ่มพลังเว็บไซต์ด้วย WordPress Plugins

โมดิฟาย WordPress Theme อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

โมดิฟาย WordPress
โมดิฟาย WordPress

คอร์สออนไลน์นี้จะพูดถึงการปรับแต่งหรือโมดิฟายธีมเวิร์ดเพรส (Modify WordPress Theme) ด้วยวิธีการใช้ Child Theme เป็นหลัก เนื้อหาจะอธิบายตั้งแต่การสร้าง Child Theme สำหรับธีม WordPress ที่เราทำการติดตั้งไว้ก่อนแล้ว วิธีการดูและใช้งานไฟล์ต่างๆ การสร้างฟังก์ชั่น ได้แก่ Theme Feature, Custom Post type, Menu, Widgets, Shortcode, Image, JavaScript และ Stylesheets

ในคอร์สนี้ผมยังพูดถึงการปรับแต่งในส่วนของ WooCommerce อีกด้วย ได้แก่ การใช้ Hook ใน WooCommerce การเรียกใช้ WooCommerce Functions ท้ายของคอร์สยังจะพูดถึงในส่วนของการใช้ปลั๊กอินเข้ามาช่วยในการโมธีม เช่น ปลั๊กอิน Advance Custom Fields, Code Snippets เป็นต้น

พิเศษสุด !! เรายังเพิ่มเนื้อหาการปรับแต่งในส่วนของการเพิ่ม Fields เพื่อใช้งานในส่วนของ Product Data ของ WooCommerce ในคอร์สนี้อีกด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • ต้องมีความรู้พื้นฐาน WordPress และ WooCommerce มาบ้าง
 • ต้องมีความรู้พื้นฐาน HTML, PHP, CSS และ jQuery มาบ้าง

ลิงก์ของคอร์ส โมดิฟาย WordPress Theme อย่างไรให้ตรงใจลูกค้า

สร้างธีม WordPress ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

สร้าง WordPress Theme
สร้าง WordPress Theme

คอร์สออนไลน์นี้จะพูดถึงการสร้างธีมเวิร์ดเพรส (WordPress Theme) ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งสร้างธีม WordPress ได้สำเร็จ โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ โปรแกรมที่ใช้สร้างธีม WordPress ของเรา วิธีการอ่านเอกสารของเวิร์ดเพรส (Theme Handbook) โครงสร้างของเว็บไซต์ ไฟล์โครงร่างพื้นฐาน ขั้นตอนการสร้างไฟล์พื้นฐาน การสร้างเมนู (Menus) การสร้างหน้าหลักและหน้าเทมเพลต รวมไปถึงหน้าหลักย่อย (Page & Page Template and Subpage) การสร้างข้อมูลสนับสนุนและหน้าบทความ (Meta Data, Featured Image, Excerpt, Archive, Single Page) ส่วนการค้นหา (Search and Search Form) การใช้ฟังก์ชั่น Get Template Part การสร้างรูปแบบบทความ (Post Format) แถบด้านข้าง (Sidebar) การสร้างหน้าแรก (Custom Homepage) วิธีการใช้งาน WP Query การสร้างหน้าผู้เขียนบทความ (Author) ส่วนแสดงความคิดเห็น (Comments) ปุ่มนำทาง (Navigations) การสร้างหน้า 404 Page

นอกจากนั้นแล้ว เรายังจะเรียนถึงการปรับแต่งด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Custom Fields, Metaboxes และ Theme Customizer การสร้าง Widgets และการสร้างระบบการจัดการต่างๆ เช่น Settings API, Option Page, Custom Post Type, Shortcode API, TinyMCE custom buttons, TGM Plugins, การแปลภาษาและการตรวจสอบข้อมูล (Translation and Data Validation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Security ของเวิร์ดเพรส การตรวจสอบโค๊ดของเรา ด้วย Theme Unit Test และ Theme Check และสุดท้ายคือ วิธีการนำธีมของเราไปใส่ไว้ใน WordPress.org และ Themeforest.net

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • ต้องมีความรู้พื้นฐาน WordPress และ WooCommerce มาบ้าง
 • ต้องมีความรู้พื้นฐาน HTML, PHP, CSS และ jQuery มาบ้าง

ลิงก์ของคอร์ส สร้างธีม WordPress ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

สร้างธีม WordPress ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ภาค 2

สร้าง WordPress Theme 2
สร้าง WordPress Theme 2

คอร์สสร้าง WordPress Theme ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ภาค 2 นี่้จะเป็นการพูดถึงวิธีการนำ Page builder และ Framework ต่างๆ มาช่วยเราทำงาน โดยคอร์สนี้จะแนะนำถึง WordPress Framework พื้นฐาน การเพิ่ม Elements ให้กับ Page Builder (WP Bakery Page Builder และ Elementor) และการนำในส่วนของ Framework Plugins เช่น Metabox.io, Kirki, Redux Framework มาช่วยสร้างธีม WordPress ของเราให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ท้ายของคอร์สนี้ยังแนะนำวิธีการเพิ่ม Blocks ลงไปใน Editor ที่ชื่อ Gutenburg ซึ่งจะนำมาใช้งานใน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 นี้อีกด้วย สุดท้ายนี้หากท่านมีข้อสงสัยในการเรียนก็สามารถสอบถามได้ผ่านทาง Themevilles.com

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • ผู้เรียนที่ผ่านคอร์สดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 คอร์ส
  • สร้าง WordPress Theme ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร
  • โมดิฟาย WordPress Theme อย่างไรให้ถูกใจลูกค้า
  • สร้าง WordPress Plugins ใช้งานเองก็ได้ ขายก็ดี
 • ผู้ที่มีความรู้เรื่องการสร้าง WordPress Theme มาระดับหนึ่งแล้ว

ลิงก์ของคอร์ส สร้างธีม WordPress ใช้เอง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ภาค 2

สร้าง WordPress Plugins ใช้เองก็ได้ ขายก็ยิ่งดี

สร้าง WordPress Plugins
สร้าง WordPress Plugins

คอร์สสร้าง WordPress Plugins ใช้เองก็ได้ ขายก็ยิ่งดี เป็นคอร์สที่จะสอนถึงวิธีการสร้างปลั๊กอินเวิร์ดเพรสอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเว็บไซต์ของเรา โดยมีเนื้อหาเริ่มต้นตั้งแต่การสร้าง Header Requirement โครงสร้างปลั๊กอิน Architecture, Boilerplate Template ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็น ทั้งในส่วนของ Hook, Privacy, Administration Menus, Short Code, Settings, Metadata, Custom Post Types, Users, HTTP API, JavaScript Ajax & jQuery, Cron, I18n และในส่วนของ Security ซึ่งคอร์สนี้จะสอนสร้างปลั๊กอินจริงจำนวน 2 ปลั๊กอินอีกด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • มีพื้นฐานทางด้านการใช้งาน WordPress และ Plugins มาก่อน
 • มีพื้นฐานโค๊ดในส่วน HTML, CSS, JQuery มาบ้าง

ลิงก์ของคอร์ส สร้าง WordPress Plugins ใช้เองก็ได้ ขายก็ยิ่งดี

พบกับ คอร์สมาใหม่ !! ด้านล่างนี้

เพิ่มความเร็ว WordPress ให้เร็วปรี๊ด

เพิ่มความเร็ว WordPress
เพิ่มความเร็ว WordPress

คอร์สออนไลน์ เพิ่มความเร็ว WordPress ให้เร็วปรี๊ด จะสอนถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ WordPress ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างละเอียดและเจาะลึก คอร์สนี้จะมีทั้งในส่วนของทฤษฏีและปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของการเลือกโฮสติ้ง การเลือก WordPress Theme การเลือก Page Builder ที่ใช้งาน การจัดการปลั๊กอิน การจัดการรูป โครงสร้างและไฟล์ การใช้ Cache และ Content Delivery Network (CDN) รวมถึงการปรับแต่งขั้นสูง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

 • ผู้ที่มีความรู้ WordPress เบื้องต้นและสามารถปรับแต่งได้ระดับหนึ่ง

ลิงก์ของคอร์ส เพิ่มความเร็ว WordPress ให้เร็วปรี๊ด

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอร์ส WordPress ออนไลน์ทั้งหมด ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์คอร์สได้เลยนะครับ สำหรับผู้เรียนที่ได้ทำการลงทะเบียน สามารถสอบถามผ่านออนไลน์ได้ผ่านระบบโทรศัพท์ อีเมล์ Facebook Messenger หรือ Line และในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะมี Remote Support เข้าไปแก้ไขปัญหาให้อีกด้วยครับ

สอน WordPress หรือ WooCommerce
สอน WordPress หรือ WooCommerce