Error Establish a Database Connection [วิธีการแก้ไข]

เพื่อนๆ คงจะเคยเจอปัญหาการแสดงผลผิดพลาดเวลาเราทำการเปิดหน้าเว็บ WordPress กันบ้างไหมครับ ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดสำหรับคนที่เริ่มต้นทำเว็บ WordPress ใหม่ๆ ในเรื่องของหน้าเว็บไซต์แสดงผลผิดพลาดก็คือ การแสดงผลในหน้าจอว่า Error Establish a Database Connection แล้วเราก็แก้ไขปัญหานี้ไม่ถูกว่าจะต้องทำการดำเนินการแก้ไขอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบครับ โดยจะบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขตามลำดับ

Error Establish a Database Connection

Error Establish a Database Connection คือ ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่อเริ่มต้นระหว่างไฟล์กับฐานข้อมูลมีปัญหา ในที่นี้หมายถึง ชื่อฐานข้อมูล (Database Name) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ระหว่างไฟล์ wp-config.php กับฐานข้อมูลที่เราได้ทำการติดตั้งไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไข Error Establish a Database Connection

// ภายในไฟล์ wp-config.php 
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'ชื่อฐานข้อมูลต้องตรงกันที่ตั้งไว้ในฐานข้อมูล' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'ชื่อผู้ใช้งานต้องตรงกับที่ตั้งไว้ในฐานข้อมูล' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'รหัสผ่านที่ต้องตรงกับที่ตั้งไว้ในฐานข้อมูล' );
  1. ให้ทำการเปิดหน้า Control Panel ที่เราใช้ เช่น Plesk, DirectAdmin หรือ cPanel โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่เราได้มาจากทางโฮสติ้งตอนเริ่มทำการสั่งซื้อโดเมนและพื้นที่จัดเก็บ
  2. ค้นหา ชื่อ ฐานข้อมูลที่เราเคยสร้างนั้น มีชื่อฐานข้อมูลอะไร ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน คืออะไร
  3. ให้ทำการเปิดไฟล์ wp-config.php ดูคำว่า DB_NAME, DB_USER และ DB_PASSWORD อยู่ ด้านหลังจะเป็นชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ตามลำดับ
  4. ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ wp-config.php ให้ตรงกับข้อ 2
  5. ทำการเปิดเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง ปัญหานี้น่าจะหายไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ เอาใจช่วยทุกคนนะครับ

สอน WordPress หรือ WooCommerce
สอน WordPress หรือ WooCommerce