pass-wordpress-errors

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อการแสดงผลในเวิร์ดเพรสไม่ถูกต้อง

สำหรับคนที่ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress มักจะเจอปัญหา WordPress แสดงผลไม่ถูกต้อง เช่น หน้าจอขาว โครงสร้างเว็บไซต์ผิดเพี้ยน ปุ่มไม่สามารถกดได้ และอื่นๆ อีกมากมาย บทความนี้จะสอนถึงวิธีการตรวจสอบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไร และเราสามารถทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรนะครับ

เริ่มแรกเวลามีปัญหาการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์เกิดขึ้น สิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงคือ เราจะต้องคิดให้ได้ว่าเว็บไซต์ของเราพึ่งได้ทำการแก้ไขส่วนใดไป ให้ทำการแก้ไขคืนค่าเดิมก่อนที่จะเกิดปัญหา แล้วทดสอบระบบอีกครั้งว่ายังมีปัญหานั้นอยู่หรือไม่ หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ เราจะต้องค้นหาและระบุถึงปัญหาก่อนว่า ปัญหานั้นต้นตอมันเกิดจากอะไรกันแน่ เราจะได้ทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยเรามีวิธีการทดสอบดังนี้ครับ

การแก้ไขเมื่อ WordPress มีปัญหา

การแก้ไขเมื่อ WordPress มีปัญหา มีลำดับการแก้ไขดังนี้

ทดสอบปลั๊กอิน

เริ่มแรกเราจะทำการทดสอบปลั๊กอินเป็นลำดับแรก เพราะอาจจะเกิดการทำงานขัดกันของปลั๊กอินหรือที่เราเรียกว่า Plugin Conflict วิธีการคือให้เราทำการปิดปลั๊กอินทั้งหมด ยกเว้นปลั๊กอินที่จำเป็นต่อการใช้งานในหน้านั้น แล้วทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เช่น ถ้าเรากำลังพบว่าระบบการกดสั่งซื้อสินค้าในหน้าของ WooCommerce ใช้การไม่ได้ ให้เราทำการปิดปลั๊กอินทั้งหมดยกเว้นในส่วนของ WooCommerce แล้วทำการทดสอบการสั่งซื้ออีกครั้ง หลังจากทำการปิดแล้วถ้าหน้าเว็บไซต์ของเรายังคงไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แสดงว่าไม่ได้เกิดจากปลั๊กอินที่เราใช้งาน แต่ถ้าพบว่า เราสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้แล้วหรือปัญหาในหน้าเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นมันหายไปแล้ว แสดงว่าเกิดจากปลั๊กอินที่เราใช้งานและพึ่งทำการปิดไปนั่นแหละครับ หลังจากนี้เราก็จะต้องทำการเปิดปลั๊กอินทีละตัว หรือทีละชุด เพื่อค้นหาปลั๊กอินที่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆ ครับ

ทดสอบธีม

เมื่อเราทำการทดสอบแล้ว พบว่าปลั๊กอินไม่ได้ทำให้เกิดปัญหานี้ เราจะทำการทดสอบอีกลำดับหนึ่ง โดยเป้าหมายครั้งนี้อยู่ที่ WordPress Theme ของเราว่ามีส่วนหรือไม่ที่ทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากการตั้งค่าในธีมไม่ถูกต้องหรือมีการอัพเดทธีมแล้วทำให้ระบบพังก็เป็นไปได้ วิธีการทดสอบจะทำการเปลี่ยนธีมของเราไปเป็นธีมเริ่มต้น (Default Theme) ที่อยู่ในกลุ่ม Twenty เช่น Twenty Nineteen, Twenty Seventeen, หรือ Twenty Sixteen เป็นต้น แล้วทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ที่มีปัญหาอีกครั้งว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้าเปลียนธีมแล้วดีขึ้น แสดงว่าธีมที่เราใช้นั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นครับ เมื่อทราบแล้วว่าเกิดจากธีมของเราก็ให้ทำการตรวจสอบการตั้งค่าภายในธีมว่าถูกต้องหรือไม่ เราอาจจะทำการดาวน์เกรดเวอร์ชั่นของธีมกลับไปใช้เวอร์ชั่นเก่าหรืออัพเดทไปให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันขึ้นอยุ่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำการทดสอบด้วยครับ ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหรือไม่ สุดท้ายคือเขียนอีเมล์ไปถามผู้พัฒนาธีมถึงปัญหาและให้เขาดำเนินการแก้ไขให้ตามลำดับ

ตรวจสอบโปรแกรม WordPress

หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบทั้งในส่วนของปลั๊กอินและธีมของ WordPress แล้ว หากเราพบว่าปัญหานั้นยังเกิดขึ้นอยู่ เราจะต้องทำการตรวจสอบต่อมายังในส่วนของ WordPress ครับ โดยลำดับแรกให้เราไปดูว่าเวอร์ชั่นของ WordPress ที่ใช้นั้นเป็นเวอร์ชั่นอะไร หากเป็นเวอร์ชั่นที่เก่าให้เราทำการอัพเดท WordPress ให้เป็นปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หาก WordPress เราเก่ามากเกินไปซึ่งพออัพเดทแล้วก็อาจจะยังพังอยู่ดี ดังนั้นเราจะต้องทำการแบ็คอัพไว้ก่อนที่จะทำการอัพเดท หรือ เราอาจจะต้องทำการสร้างเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง นอกจากการอัพเดทแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องทำการดูการตั้งค่าของเราว่ามีการตั้งค่าที่ผิดปกติไปหรือไม่ก็ให้ทำการปรับแก้ให้ถูกต้องครับ

ทำเว็บไซต์
ทำเว็บไซต์

ตรวจสอบไฟล์ htaccess, wp-config.php

ในขั้นตอนถัดมา ให้เราทำการตรวจสอบไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่ชื่อ .htaccess และ wp-config.php ว่า มีการตั้งค่าที่ถูกต้องหรือไม่ หรือมีการใส่โค้ดผิดปกติเข้าไปภายในหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเกิดจากการที่มีผู้ไม่หวังดีทำการสแปมหรือแฮ๊กเข้ามาในระบบเพื่อหวังผลบางอย่าง และทำการใส่โค้ดดังกล่าวไว้ภายใน หากเกิดปัญหานี้แล้วให้เราทำการลบค่านั้นออกและทำการติดตั้งปลั๊กอินความปลอดภัย (Security Plugins) เช่น ปลั๊กอิน Wordfence, iThemes, Sucusi ไว้ทำการสแกนและป้องกันอีกทางหนึ่งครับ

สอบถามโฮสติ้ง

หากเราทำการตรวจสอบทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้นแล้ว พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ ให้เราทำการติดต่อไปยังโฮสติ้งที่เราใช้งานในทันทีครับ โดยทำการแจ้งว่า เราเจอปัญหาเกี่ยวกับอะไร และได้ทำการทดสอบระบบแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องการให้ทางโฮสติ้งช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิธีการแก้ปัญหา WordPress สำหรับคนที่เขียนโค้ด

สำหรับนักพัฒนาธีม (WordPress Theme) หรือปลั๊กอิน (WordPress Plugins) ในบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาการแสดงผลไม่ถูกต้องเช่นกัน ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

การตั้งค่า Debugging mode ในไฟล์ wp-config.php ให้เป็น True

เริ่มต้นให้เราเปิดไฟล์ wp-config.php ซึ่งเป็นไฟล์แรกที่เราเคยใช้ในการติดตั้งเวิร์ดเพรส (WordPress) ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Text Editor ของเรา ในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม Sublime Text 3 ในการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว หลังจากนั้น ให้เราทำการแก้ข้อมูลในบรรทัดที่ 80 ในส่วน For developer: WordPress debugging mode โดยเปลี่ยนจาก define(‘WP_DEBUG’, false); ให้เป็น define(‘WP_DEBUG’, true); การแก้ไขนี้จะช่วยให้เมื่อเราเขียนโค๊ดผิด ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงผลให้เห็นว่าเราเขียนผิดในบรรทัดใดอย่างไร

Debugging mode in wp-config.php
Debugging mode in wp-config.php

จากตัวอย่างเราจะทำการทดลองเขียนฟังก์ชั่นผิดจาก the_title() เป็น the_tilet() ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อระบบโดนตรวจสอบแล้วจะแจ้งว่าเราได้เขียนฟังก์ชั่นที่ไม่รู้จักชื่อ the_tilet() ในไฟล์ index.php บรรทัดที่ 49 เป็นต้น การลดความน่าจะเป็นของปัญหา

การใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ในการตรวจสอบ

ให้เราไปที่มุมขวาบนของเบราเซอร์ เลือกเครื่องมือเพิ่มเติม > เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ เครื่องมือนี้จะช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาหลายอย่าง เช่น CSS, Javascript และ JQuery เป็นต้น

การเปิดใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
การเปิดใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์

การใช้ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบโค๊ด

  • ใช้ฟังก์ชั่น var_dump() ในการตรวจสอบภาษา PHP เช่น พิมพ์ ในไฟล์ page.php เพื่อทำการตรวจสอบค่า $post ว่ามีค่าอะไรอยู่ภายในหรือไม่ ผลที่ได้จะแสดงดังรูป
แสดงข้อมูลหลังจากใช้ฟังก์ชั่น var_dump()
แสดงข้อมูลหลังจากใช้ฟังก์ชั่น var_dump()
  • ใช้ฟังก์ชั่น console.log ในการตรวจสอบภาษา Javascript และJQuery เช่น พิมพ์ console.log(id) จะเป็นการตรวจสอบค่า id ว่ามีค่าอะไรอยู่ภายในหรือไม่ การตรวจสอบนี้จะแสดงผลผ่านเครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์ในส่วนของแท็บ Console
ปรึกษาด้านเว็บไซต์
avatar

นายปิ๊ก


ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Themevilles.com เป็นอาจารย์สอน WordPress และ WooCommerce ในเว็บคอร์สออนไลน์ Skilllane และรับทำเว็บไซต์ ทำการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Facebook และ LINE

Contact Us via Line QR code

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า