Grouped Product ใน WooCommerce เวอร์ชั่น 3.0.4

ก่อน WooCommerce เวอร์ชั่น 3.0.4 นั้น การสร้าง Grouped Product นั้นสามารถทำได้โดยการสร้างสินค้าแบบกลุ่ม (Grouped Product) ขึ้นมา 1 ตัว หลังจากนั้นก็ไปทำการสร้าง Simple Product ที่เราต้องการแล้วทำการเชื่อมสินค้านั้นไปที่สินค้าแบบกลุ่มที่เราสร้างไว้ วิธีการคือเปิดไปที่หน้า Simple Product ที่เราต้องการไปแล้วเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ Product Data ที่เมนู Linked Product ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีในส่วนของกล่องข้อความ Grouped Product ปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็น แล้วเราจะต้องทำการใส่ชื่อของ Group Product ลงไป ก็จะเชื่อมโยงกันได้

grouped-product-disappear
Grouped Product Disappear

 

เกิดปัญหา Grouped Product หาย

แต่ปัจจุบัน หลังจากที่ WooCommerce ทำการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 3.0.4 จนถึงเวอร์ชั่นปัจจุบัน ปรากฏว่า ตัวกล่องข้อความนี้หายไป ทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างสินค้าแบบกลุ่มนี้ได้

 

วิธีการแก้ไขให้สามารถใช้งาน Grouped Product

วิธีการแก้ไขที่จะสร้างในเวอร์ชั่นใหม่นี้ จะต้องทำการสร้างโดยไปที่ Group Product แทนแล้วทำการเลือกในส่วนของ Linked Product แล้วทำการใส่ในส่วนของ Product ย่อยหรือชื่อของ Simple product ที่เราต้องการลงไปในหน้านั้นแทน มิฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถสร้าง Group Product ได้เลยนะครับ

fix-grouped-product
Fix Grouped product

 

อ้างอิงจากลิงก์ด้านล่างครับ

Missing Grouping Products option under Linked Products Tabs #15026

Managing products in WooCommerce