การกำหนดเวลาหรือปิดการลบในถังขยะอัตโนมัติ (Empty Trash)

ใน WordPress เมื่อเราทำการลบข้อมูลเนื้อหา Post, Page ออกไป ข้อมูลดังกล่าวจะไปอยู่ในถังขยะ (Trash) ซึ่ง WordPress จะทำการเก็บข้อมูลนี้ไว้ประมาณ 30 วัน ก่อนที่จะทำการลบทิ้งทั้งหมดเป็น Empty Trash เพื่อให้เรามีเวลาตัดสินใจหากเราต้องการนำข้อมูลดังกล่าวมากลับมาใช้งานอีกครั้ง (Restore) ก่อนที่จะลบทิ้งไปอย่างถาวร

แต่ถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้ WordPress นั้น ทำการลบข้อมูลใน Trash เราอัตโนมัติละ จะทำอย่างไร เรามีวิธีการดังนี้ครับ

การปิดการลบข้อมูลในถังขยะอัตโนมัติ

เราจะต้องเขียนฟังก์ชั่นขึ้นมาหนึ่งตัวนำไปใส่ไว้ใน functions.php เช่นเดิมครับ โดยฟังก์ชั่นนี้จะทำหน้าที่ในการปิดการใช้งานดังกล่าวโดยการ Remove Action ในส่วนของ wp_schedule_delete แล้วเราก็นำฟัง์ชั่นนี้ไปทำการ Action Hook ไปที่ init

function themevilles_remove_schedule_delete() {
    remove_action( 'wp_scheduled_delete', 'wp_scheduled_delete' );
}
add_action( 'init', 'themevilles_remove_schedule_delete' );

แล้วหากเราต้องการที่จะทำการเปลี่ยนระยะเวลาในการลบอัตโนมัติ เช่น เปลี่ยนจาก 30 วัน เหลือ 7 วัน จะทำอย่างไร

วิธีการเปลี่ยนระยะเวลาการลบอัตโนมัติ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนระยะเวลาการลบนี้ เราจะต้องทำการแก้ไขไฟล์ wp-config.php แทนนะครับ โดยให้เราทำการใส่โค๊ดดังต่อไปนี้ก่อนประโยคที่ว่า ‘That’s all, stop editing! Happy blogging!

define('EMPTY_TRASH_DAYS', 7);

ซึ่งจะเห็นว่าเราได้ทำการระบุจำนวนวันที่ต้องการให้ลบอัตโนมััติคือ 7 วัน เราสามารถเปลี่ยนจำนวนวันได้ตามที่เราต้องการ ณ จุดนี้นะครับ

ไม่ต้องการ Trash ใน WordPress เลยจะมีวิธีการอย่างไร

เราสามารถที่จะทำการปิดการใช้งาน Trash ใน WordPress ได้นะครับ แต่ว่าเขาไม่แนะนำทำกันเพราะเมื่อเราทำการปิดแล้วระบบจะทำการเปลี่ยนจากการลบไปที่ Trash ไปเป็นการลบแบบถาวร (Delete Permanently) ในทันที เราอาจจะใช้ในกรณีที่เราต้องการจริงๆ นะครับ วิธีการก็เช่นเดียวกันกับการกำหนดจำนวนวันในการลบอัตโนมัติ แต่กำหนดค่าเปลี่ยนจาก 7 เป็น 0 เท่านั้นครับ

define('EMPTY_TRASH_DAYS', 0);

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับเทคนิคพิเศษนี้ หากสนใจเทคนิควิธีการอื่นๆ อย่าลืมกดถูกในที่เพจ WordPress by Themevilles นี้นะครับ  แล้วพบกันใหม่กับบทความถัดไป

การกำหนดเวลาหรือปิดการลบในถังขยะอัตโนมัติ (Empty Trash) 1

อ้างถึง How to Limit or Disable Automatic Empty Trash in WordPress จาก WP Beginner