การแก้ไขปัญหาลืมหรือจำรหัสผ่าน (Password) ผิดทำให้เข้าหน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Panel) ไม่ได้

ปกติแล้วเราสามารถตั้งค่าชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อทำการติดตั้งระบบเวิร์ดเพรส ซึ่งข้อมูลผู้ใช้งานนี้จะใช้เมื่อเข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ  (Admin Page) ผ่านเบราเซอร์ต่างๆ  หลักการตั้งรหัสผู้ใช้งานเราจะต้องตั้งค่าให้มีอักขระ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข ผสมกัน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่หวังดี รวมถึงการใส่อีเมล์เพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่าน การตั้งค่าทั้งหมดนี้เป็นการตั้งค่าเบื้องต้น เราสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้ว วิธีการป้องกันที่ดีส่วนหนึ่งคือ ให้เราทำเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Remember Me? เพื่อป้องกันการลืมรหัสในอนาคต แต่ในบางครั้ง เมื่อเราลืมรหัสผ่านหรือใส่รหัสผ่านผิด วิธีแก้ทำดังนี้

  1. ให้เราทดลองปรับเปลี่ยน Cap Lock ดูว่าหน้าจอของเรามีการล็อคให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ พิมพ์เล็กหรือไม่ แล้วทดลองใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
  2. ให้เราปรับเปลี่ยนภาษา เพราะบางครั้งเราอาจจะใส่รหัสผ่านที่ไม่ตรงกันกับภาษาที่เราใช้
  3. หาก 2 วิธีแรกไม่ได้ผล เราสามารถที่จะแจ้งให้ระบบส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ที่เราลงทะเบียนไว้เพื่อแก้รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง การใช้วิธีนี้จะใช้ได้เมื่ออยู่บนระบบจริง (Live System) เท่านั้น หากเราอยู่บนเซิฟเวอร์จำลอง (Local Host) ระบบจะไม่สามารถส่งอีเมล์มาให้เราได้
   1. ให้เราทำการกดลิงก์คุณจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ Lost your password?

    1-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-login
    หน้าล็อกอินเข้าเวิร์ดเพรส
   2. ระบบจะนำเราไปหน้า My Account ให้เราใส่ Username หรืออีเมล์ เพื่อให้ระบบทำการส่งอีเมล์แก้รหัสผ่านไปให้เรา

    %e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-my-account
    หน้าให้ใส่อีเมล์
  4. และหากวิธีที่ 3 ยังไม่ได้ผล เรายังสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยให้ไปแก้ไขที่ฐานข้อมูล (Database)

สำหรับผู้ที่จำรหัสผ่านไม่ได้บนเซิฟเวอร์จริง

 • ให้เราไปที่หน้าควบคุม (Control Panel) ที่ทางโฮสติ้ง (Hosting) ให้เรามาเมื่อเราทำการเช่าโฮสติ้งกับบริษัทนั้นๆ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ทางโฮสติ้งให้มา

  3-%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89
  ข้อมูลที่โฮสติ้งส่งให้ผ่านอีเมล์
 • เมื่อเข้าสู่หน้าควบคุม (Control Panel) แล้ว ให้เราหา phpMyAdmin

  4-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1-control-panel
  หน้าควบคุม Control Panel

สำหรับผุ้ที่ใช้บนเซิฟเวอร์จำลอง (Local Host)

 • ให้เราพิมพ์คำว่า localhost/phpmyadmin เพื่อเข้าสู่หน้า phpMyAdmin พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่เราได้ตั้งค่าไว้ตอนติดตั้ง

  5-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-phpmyadmin
  หน้า phpMyAdmin

หลังจากเราได้เข้ามาแล้ว ให้เราดำเนินการดังนี้

 1. ให้ทำการเลือกชื่อฐานข้อมูล (Database)

  6-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5
  เลือกชื่อฐานข้อมูล
 2. เมื่อทำการเลือกแล้วจะปรากฏตารางโครงสร้าง (Structure) ขึ้นมาด้านขวามือ ให้ทำการหาตาราง (Table) ที่ชื่อ wp_users แล้วทำการกดลิงก์เข้าไปข้างใน

  7-%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c-wp_users
  ลิงก์ wp_users
 3. ทำการเลือกชื่อที่เราจำพาสเวิร์ดไม่ได้ให้ทำการแก้ไขโดยกด Edit สองครั้ง

  ลิงก์ทำการแก้ไข
  ลิงก์ทำการแก้ไข
 4. เมื่อเปิดเข้ามาให้เราหาคอลลัมน์ (Column) ที่ชื่อ user_pass ให้เราทำการแก้ไขในส่วนของ Function ให้เราเลือกเป็น MD5 แล้วทำการแก้ไขค่า (Value) ให้เป็นรหัสผ่าน (Password) ที่เราต้องการ

  แก้ MD5 และรหัสผ่าน
  แก้ MD5 และรหัสผ่าน
 5. ทำการเลื่อนไปด้านล่างแล้วกด Go เพื่อทำการบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น เราจะสามารถเข้าหน้าล็อกอินใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่นี้

 

จบการเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเข้าหน้าผู้ดูและระบบ (Admin Page) ของเวิร์ดเพรส (WordPress) ไม่ได้ หวังว่าทุกท่านจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับ