การใช้งานธีมลูก (Child Theme) ตอนที่ 1

ธีมลูก (Child Theme) คือ ธีมที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ได้มาจากธีมแม่ (Parent Theme) มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขธีมที่ใช้อยู่ สาเหตุที่ใช้ธีมลูก (Child Theme) มีเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ถ้าเราปรับเปลี่ยนธีม (Parent Theme) แบบตรงๆ และเมื่อธีมนั้นได้รับการอัพเดท ค่าการปรับแต่งหรือฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เราได้สร้างมาในธีมนี้จะหายและสูญเสียไป แต่หากเราใช้ธีมลูก (Child Theme) ในการปรับแต่งจะทำค่าและฟังก์ชั่น ต่างๆ จะยังคงอยู่
 • การใช้ธีมลูก (Child Theme) นั้นจะช่วยเราในการร่นระยะเวลาในการพัฒนาธีมของเรา
 • นอกจากนั้นแล้วการใช้ธีมลูก (Child Theme) จะช่วยให้เราได้เรียนรู้พัฒนาธีมของเวิร์ดเพรส (WordPress Theme) อีกด้วย

การสร้างธีมลูก (Child Theme) สามารถทำได้โดยให้เราสร้างโฟลเดอร์ธีมลูก (Child Theme) ขึ้นมาจำนวน 1 โฟลเดอร์และ 2 ไฟล์ เริ่มต้น ได้แก่ functions.php และ style.css ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อธีมของเราตามด้วย –child เช่น ธีมหลักของเราชื่อ Themevilles ดังนั้นธีมลูกของเราจะตั้งชื่อเป็น themevilles-child
 2. ให้นำโฟลเดอร์ Child Theme นั้นใส่ไว้ใน wp-content/themes
 3. ให้สร้างไฟล์ style.css ของธีมลูก (Child Theme) แล้วเปิดไฟล์ดังกล่าว ให้ใส่ข้อมูลเริ่มต้นคล้ายกับธีมหลัก (Parent Theme) ในส่วนหัวของไฟล์ โดยให้เราระบุชื่อ Theme Name, Theme URI, Description และ Text Domain ให้มีคำว่า Child ดังรูป ข้อสำคัญคือในส่วนของ Template: จะต้องมีการระบุชื่อธีมแม่ (Parent Theme) ของเราไว้ด้วย ในที่นี้คือ Themevilles
  /*
   * Theme Name: Themevilles Child
   * Theme URI: http://demo-theme-1.themevilles.com
   * Description: Passport is a responsive WordPress theme for magazines, newspaper, publishing, and others.
   * Author: Worapong N.
   * Author URI: https://themevilles.com/author/worapong
   * Template: themevilles
   * Version: 1.0.0
   * License: GNU General Public License version 3.0 
   * License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
   * Tags: left-sidebar, right-sidebar, custom-background, custom-colors, custom-header, custom-menu, editor-style, featured-images, post-formats, sticky-post, threaded-comments, translation-ready
   * Text Domain: themevilles-child
   **/
 4. ขั้นตอนสุดท้ายคือ ให้ธีมลูก (Child Theme) ของเรารู้จักกับไฟล์ style.css ของธีมหลัก (Parent Theme) โดยจะต้องสร้างฟังก์ชั่นแรกขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชั่นแล้วให้ใช้ฟังก์ชั่นของเวิร์ดเพรส ชื่อ wp_enqueue_style ดึงไฟล์ style.css ของธีมหลักมาใช้งาน ฟังก์ชั่นแรกนี้จะเหมาะสมในกรณีที่ธีมหลัก (Parent Theme) มีไฟล์ style.css เพียงไฟล์เดียว หากมีหลายไฟล์เราจะต้องทำการทำการดึงมาทั้งหมด
  <?php
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'themevilles_enqueue_styles' );
  
  function themevilles_enqueue_styles() {
  
    wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
  
  }
  ?>

  แต่ถ้าเราต้องการใช้งาน style.css ในธีมลูก (Child Theme) ด้วย เราจะเขียนโค๊ดเพิ่ม โดยต้องลำดับการเรียกไฟล์ให้ไปเรียกที่ธีมหลัก (Parent Theme) ก่อนแล้วตามด้วยธีมลูก (Child Theme) ตามลำดับ การระบุเวอร์ชั่นในธีมลูก (Child Theme) ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกัน Cache ที่จะเกิดขึ้น

  <?php
  function themevilles_enqueue_styles() {
  
    $parent_style = 'parent-style'; 
  
    wp_enqueue_style( $parent_style, get_template_directory_uri() . '/style.css' );
    wp_enqueue_style( 'child-style',
      get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css',
      array( $parent_style ),
      wp_get_theme()->get('Version')
    );
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'themevilles_enqueue_styles' );
  ?>

 

ถึงขั้นตอนนี้แล้วเราสามารถที่จะเลือกใช้งานธีมลูก (Child Theme) ได้โดยเมื่อเราไปที่ Administration Panels > Appearance > Themes เราก็จะเห็น Child Theme อยู่ในรายการเลือกธีม (Theme list) พร้อมให้เราเลือกใช้งาน

child-theme
Child Theme

สำหรับรูปที่อยู่ในกล่อง Child Theme ที่เราเห็นไม่มีนั้น เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยการบันทึกรูปให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนี้แล้วตั้งชื่อว่า screenshot.png โดยให้มีขนาด 1200×900 pixel เมื่อแสดงผลจะลดขนาดเหลือ 387×290 pixel อัตโนมัติ

child-theme-and-screenshot
Themevilles Child Theme

เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ Child Theme ในการเพิ่มหรือแก้ไขฟังก์ชั่น และสามารถใช้ในการปรับแต่ง Style Sheet ของเราได้แล้วครับ สำหรับในบทความถัดไปเราจะแนะนำถึงวิธีการใช้งานธีมลูก (Child Theme) นะครับ